Get Adobe Flash player

Räpina Avatud Noortekeskus

Get Adobe Flash player

MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus on tänu KOV toetusele tegutsenud juba 8 aastat. Noortekeskuse eesmärk on ühendada erineva sotsiaalse-, kultuuri- ja majanduslikustaatusega noori, arendada nende sotsiaalseid oskusi ja valmistada ette iseseisvaks eluks. Eriline rõhk on keskkonnakasvatusel. 2003 aastast tegutseb loodussõpradering ja tänu ESF toetusele lisandus 2010 aastast matkaring. Traditsiooniline on meie noorteka Surra-Murra ring, mille raames meisterdame, teostame pisemaid remondi- ja ehitustöid jm. Meie noortekeskuses käivad noored, kes õpivad alles 1.klassis ja noored, kelle vanuseks on juba 22 eluaastat. Peamiselt keskendume oma tegevuses vanusele 10 -17 eluaastat. Räpina Avatud Noortekeskuse motoks on iga noor on unikaalne ja suur väärtus ning ise tehtud on hästi tehtud. Projektide planeerimisse ja läbiviimisse on alati kaasatud noored, noori kuulatakse ja motiveeritakse. Seega Räpina Noortekeskuses „Käib töö ja vile koos!“

Get Adobe Flash player