Get Adobe Flash player

Noorteraadio (Tartu)

Get Adobe Flash player

Noorteraadio on interneti kaudu leviv noortealgatuslik Eesti raadiojaam, mis tegutseb aastast 2006. Noorteraadio asub Tartus, kuid raadio on kuulatav kõikjal, sõltuvalt internetiühenduse olemasolust ja kvaliteedist. Raadio tegutseb Tartu Anne Noortekeskuse ruumides ning on suunatud noortele. Noorteraadio eellugu ulatub aastasse 2001, mil Margus Suvi ja Ülari Toots plaanisid Tartus luua noortealgatusliku internetiraadio, sest interneti ja arvutite levik tagas internetiraadio teostamise võimalikkuse. Tollal jäi rahastajate ja koostööpartnerite puudumise tõttu projekt soiku.

2006. aastaks oli Ülari Toots leidnud koostööpartnerid Tartu Linnavalitsuse ja Anne Noortekeskuse näol ning avalikkusesse jõudsid esimesed proovisaated.

5. jaanuaril 2007 avas Noorteraadio uued stuudioruumid Anne Noortekeskuses.

Raadiotehnika osas teeb Noorteraadio koostööd Sound Group OÜ-ga. Raadio osaleb ka erinevatel Tartu noorteüritustel ning on teinud intervjuusid ja reportaaže Tartu kultuuriüritustelt.

Noorteraadiot levib ainult interneti kaudu.

Noorteraadio programmil on sarnasusi nii tavaraadiote kui süva-internetiraadiotega. Tavaraadioid meenutab (ja osadest internetiraadiotest eristub) Noorteraadio selle poolest, et igapäevaselt pakutakse kuulajatele vähemalt kuus tundi saatejuhtide suunatud programmi, peamiselt otsesaateid, kus on oluline roll täita ka raadio DJ-del ning nende suhtlusel kuulajatega. Internetiraadiotega seob Noorteraadiot ennekõike programmi edastamise tehniline külg.

Teiste eesti kommerts- ja avalik-õiguslike raadiojaamade programmidest eristab Noorteraadio oma muuhulgas see, et puudub tüüpiline argipäevane hommikuprogramm. Põhirõhk langeb õhtusele vööndile (tüüpiliselt 16.00 – 23.00). Programmeerimist mõjutab ennekõige sihtgrupi ja saatejuhtide koolis käimine, mis tingib, et aega raadiole leidub peaasjalikult õhtuti.

Noorteraadio programmile on omane, et aktiivselt rakendatakse kaasaegseid internetipõhiseid kommunikatsioonivahendeid nagu MSN ja Facebook.

Noorteraadio on kasvanud Tartust üle-eestiliseks informatiivseks ja meelelahutuslikuks meediakanaliks, mille kuulajaid on isegi välismaal – väliseestlaste ja vahetusõpilaste näol.

Get Adobe Flash player